Słodycze reklamowe z nadrukiem w marketingu województwa

Słodycze reklamowe
Słodycze reklamowe

W dzisiejszych czasach konieczność promowania się dotyczy nie tylko prywatnych firm. To samo muszą robić instytucje państwowe. Jest to spowodowane faktem, że instytucje te często muszą starać się znaleźć akceptację dla swoich działań wśród opinii publicznej zamieszkującej dane terytorium. Przykładem może być marketing prowadzony przez władze danego województwa. Jest on często prowadzony w sposób przypominający marketing komercyjny. M. in. w skład działań podejmowanych przez władze województwa wchodzi rozdawanie gadżetów reklamowych, których „zadaniem” jest pozyskanie przychylności ludzi. Jak konkretnie może to wyglądać?

Otóż gadżety, dla przykładu słodycze reklamowe, mogą być dystrybuowane w ramach różnego rodzaju akcji czy przedsięwzięć. Istnieje wiele sposobów na ich dystrybucję. Zanim jednak proces ten zostanie opisany, warto przyjrzeć się także tematowi nadruku, widniejącego na opakowaniach słodyczy. Nadruk ten jest niezbędny, ponieważ po pierwsze ozdabia gadżet (opakowanie słodyczy w tym przypadku), a po drugie jest to element promocji – umieszczając swoje logo, promuje się w ten sposób organ władzy województwa, np. urząd wojewódzki albo sejmik województwa.

Dystrybucja wygląda natomiast tak, że słodycze reklamowe są wręczane osobom przechodzącym obok stoiska prowadzonego przez przedstawicieli danego organu władzy województwa, np. wspomnianego urzędu wojewódzkiego. Stoisko to ustawione może być w różnych ruchliwych miejscach, jak centrum większego miasta, park, centrum handlowe, itp. Celem takiej akcji jest propagowanie konkretnego przedsięwzięcia. Ludzie, otrzymując podarunek, są o tym przedsięwzięciu informowani.

Innym celem akcji marketingowych może być zaproszenie do odwiedzania województwa przez turystów oraz inwestorów. W takich sytuacjach rozdaje się Słodycze reklamowe w okolicy punktów komunikacyjnych, w tym tych, które obejmują transport spoza województwa. Bardzo wielu ludzi w tamtych punktach nie mieszka w danym województwie i może być zachęconych do przybycia tu, po otrzymaniu miłego podarunku.